Wednesday, February 12, 2020

संविधानवादका आधारभूत तत्वहरु

संविधानवादका आधारभूत तत्वहरु
 • जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता
 • जनउत्तरदायी सरकार
 • सीमित सरकार
 • प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र
 • आवधिक निर्वाचन
 • मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारको रक्षा
 • स्वतन्त्र न्यायपालिका
 • सबल प्रतिपक्ष
 • शक्तिको पृथकीकरण‚ नियन्त्रण र सन्तुलन
 • कानूनी दायराभित्र अधिकारको प्रयोग
 • कानूनी शासनको सम्मान
 • न्यायिक पुनरावलोकन
 • विकेन्द्रिकरण
 • सूचनाको हक र पारदर्शिता आदि ।

0 comments:

Post a Comment